ana sayfaya dönüş

KUKLA ANAOKULU'nda Uygulamaların Gelişim Amaçları
         Çocuklarımız, kusursuz bir beyinle doğuyorlar. Onlara her şeyi öğretebiliriz. Tarih boyunca, hiç kimse, kimseye isteği dışında hiçbir şey öğretememiştir. Yanlış eğitim sistemleri ile öğretilmeye programlanan çocuklar, zorla ve kısa bir süre için nedenini anlamadığı ve merak da etmediği birçok bilgiyi belleğine yerleştirir. Böyle yetişen insanların yaşamları boyunca hiçbir sorunu çözmeleri mümkün değildir. Daima birilerinin yardımına muhtaç insanlar böyle yetişirler.İhtiyaç olan tek şey; öğretmenin “ öğretmek” rolünden çıkıp, interaktif eğitimle “öğrenmeye yardımcı” rolünü tam ve hatasız üstlenmesidir.    Eğitim; destek olmayı, yol göstermeyi, bilgi vermeyi, model olmayı ve uygun ortamları sağlamayı içermelidir.    Burada ; hayatı, hayatın içinde yaşayarak öğrenir, tüm DAHİ adayları.
          Cesaret, Özgüven, Hedef, Kararlılık, Çalışkanlık, Hareket, Problem Çözme,Kendini Doğru İfade Etme, Motivasyon, İnanç ve Farkındalık öğrenerek bir DAHİ’ye dönüşürler.Aldıkları Oksijenin Hakkını Vermek Üzere !… Eğitim sistemimiz, Çoklu Zeka Kuramı üzerine dayandırılmıştır.
          Bu sistemde çocuklar çoklu zeka yöntemine göre değerlendirilerek, çok yönlü yetişmeleri hedeflenmektedir.  Yine bu sistemde çocukların ne kadar yetenekli olduklarının yanı sıra hangi konuda yetenekli oldukları önemlidir.·      
Dil Gelişimi:  Dil, çevreyle iletişimde çok önemli bir materyal olduğu için; çocuk gelişiminde de önemli bir kriterdir.Dilin gelişmişlik düzeyi  diğer gelişim alanlarını da etkiler. Özellikle bilişsel gelişim ve  sosyal–duygusal gelişim dil  ile direkt ilintili alanlardır. Dil gelişimi; alıcı ve ifade edici dil olmak üzere iki alanda  incelenmektedir.Alıcı dil; söyleneni anlama, dinleme, uygun tepki  verme,tekrar edebilme gibi becerileri; ifade edici dil ise, çocuğun düşünce, istek ve duygularını ifade etme becerilerini içermektedir.

 

        KUKLA ANAOKULU’nda uygulanan öykü, tekerleme ve parmak oyunu çalışmaları, drama, dramatizasyon, kukla canlandırma etkinlikleri, katılımlı tiyatro gösterisi, temel müzik eğitimi  ve ingilizce çalışması, kavram ve sanat eğitimleri ; dil gelişimi alanına hizmet eden çalışmalardır.
Motor Gelişim: Hareket gelişimi yani  motor gelişim,  fiziksel büyüme ve merkezi  sinir sisteminin gelişimine paralel olarak,organizmanın isteğe  bağlı hareketlilik kazanmasıdır.

Motor gelişimle ilgili becerilerin kazanılması çocuk için pek çok  yönden önemlidir.

        Motor gelişim çocuğun çevresini tanımasında,   yönetmesinde ve bağımsızlığını kazanmasında önemli rol  oynar. Çocuğun sosyal etkinliklere katılması ve sosyal uyumunda da  destekleyicidir.Okul öncesi dönemde, motor gelişimle ilgili  koşma, sıçrama, sekme, atlama, yakalama, fırlatma  gibi büyük kas gelişimine ait beceriler ve kavrama, yakalama, yazma, alet kullanma gibi küçük kas gelişimine ait beceriler göz önüne alınır.
        KUKLA ANAOKULU'nda uygulanan hareketli oyunlar, müzik ve jimnastik çalışması, danslar,haftalık geziler, çevre gezileri, bahçe oyunları, sanat çalışmaları, mutfak çalışmaları bu alana hizmet eden çalışmalardır.
Sosyal-Duygusal Gelişim: Birey toplum içinde yaşayan sosyal bir varlık olduğu için,sosyal - duygusal  gelişim çocuk için önem taşır. Çocuğun; sosyal - duygusal gelişim düzeyi, diğer gelişim alanlarına da yansımaktadır.Kendini ve  duygularını ifade edebilme, kendine güvenme ve sevme,  diğerleriyle  (yetişkin ve akranlar) olumlu ilişkiler kurabilme ve  işbirliği yapma, sosyal benliğinin farkında  olma,oto - kontrol, yetişkinden bağımsız iş yapabilme ve disiplin becerilerini kapsar.  

       
KUKLA ANAOKULU'nda uygulanan grup oyunları, kurallı ve masa başı oyunlar, ingilizce ve jimnastik çalışmaları, drama, kukla ve öykü canlandırma çalışmaları, geziler, grup etkinlikleri, ev ödevleri,  açık uçlu sorular ve etkili iletişim becerilerinin kullanılması bu alana hizmet eden çalışmalardır.

ana sayfaya dönüş